Main menu

Oferta

Broker jest dla Twojej firmy osobą bardzo pomocną – dzięki wiedzy i doświadczeniu jest w stanie zadbać o obecność wszystkich niezbędnych w ubezpieczeniu klauzul i może przewidzieć ewentualne wystąpienie poszczególnych ryzyk. Jeśli prowadzisz firmę, musisz mieć na uwadze jej bezpieczeństwo finansowe, a odpowiednie ubezpieczenie może Ci to zagwarantować.

Otrzymuję od Ciebie pełnomocnictwo, co obliguje mnie do jak najlepszego działania w Twoim imieniu. W zamian Ty otrzymujesz rzetelną, opartą na rozmowie i uważnej analizie ofertę ubezpieczenia skrojoną pod potrzeby Twojej firmy.

Jako że najczęściej obsługuję przedsiębiorstwa budowlane, energetyczne czy transportowe, głównie zajmuję się ubezpieczeniami, które tym firmom są najbardziej przydatne.

Gwarancje wadialne

Inaczej gwarancja przetargowa. Jak sama nazwa wskazuje, są to umowy zabezpieczające organizującego przetarg przed jego zwycięzcą w sytuacji, gdy ten ostatecznie nie podpisze kontraktu lub go nie wykona. Zazwyczaj takie zabezpieczenie nosi nazwę wadium i może być wniesione w formie ubezpieczeniowej gwarancji wadialnej.

Gwarancje kontraktowe

Pełna ich nazwa to gwarancje należytego wykonania kontraktu. Dają one pewność, że zleceniodawca wypłaci przewidzianą w umowie kwotę pieniężną za zrealizowanie zamówienia.

Ubezpieczenia cargo

Inaczej ubezpieczenia transportowe. W Piotrkowie Trybunalskim i innych okolicznych miastach znajduje się sporo firm, które przewożą, także na dalekie odległości, towar lub inne mienie. Ubezpieczenie cargo ma uchronić przed niepożądanymi sytuacjami na trasie transportu, również tych spowodowanych przez niesprzyjające warunki pogodowe.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej pracodawcy

Ubezpieczenie to chroni właściciela firmy przed nieplanowanymi wydatkami związanymi z ewentualnymi wypadkami pracowników podczas pracy. W zamian za regularne płacenie składek towarzystwo ubezpieczeniowe bierze na siebie zobowiązanie wypłaty odszkodowań.

Ubezpieczenie flot samochodowych

Jeśli prowadzisz firmę, w której w użyciu jest co najmniej kilka samochodów, jest to ubezpieczenie wręcz dla Ciebie obowiązkowe. Ubezpieczenie całej floty daje lepsze warunki niż w przypadku ubezpieczenia każdego samochodu z osobna. Cały pakiet może zawierać OC, AC, assistance, NNW i zieloną kartę.

Ubezpieczenie majątku firmy

Dzięki takiemu ubezpieczeniu Twojej firmie niestraszne będą zdarzenia losowe. Taka umowa może przewidywać ubezpieczenie różnego rodzaju majątku firmowe, w tym maszyn, urządzeń, a nawet całych budynków.

Dodatkowo uczestniczę w Twoim imieniu w procesie odszkodowawczym. Weryfikuję dokumenty pod względem merytorycznym i interweniuję w Państwa sprawie, gdy towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty zobowiązań lub uchyli się od odpowiedzialności.

Pamiętaj, że nieuwzględnienie określonych ryzyk może spowodować znaczne szkody w majątku Twojej firmy. Unikniesz tego, jeśli skontaktujesz się z doświadczonym brokerem ubezpieczeniowym.

Piotrków Trybunalski, Łódź, Katowice. Klienci z tych rejonów (i nie tylko) mogą liczyć na najlepsze ubezpieczenia dla swojej firmy. Zapraszam!